Písomná otázka E-5640/07 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Zneužívanie detí v Bulharsku