Písomná otázka E-0313/08 Wolfgang Bulfon (PSE) Komisii. Klasifikácia turistického ubytovania na základe udelených hviezdičiek