Nariadenie Komisie (ES) č. 566/2009 z  29. júna 2009 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Melton Mowbray Pork Pie (CHZO)]