2009 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 566/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas ( Melton Mowbray Pork Pie (SGN))