Písomná otázka E-4673/07 Åsa Westlund (PSE) Komisii. Spoločná poľnohospodárska politika a eutrofizácia v EÚ