Písomná otázka P-1721/07 José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE) Komisii. Kapitálový vstup skupiny Enel do Endesy: zásahy politickej moci zo strany španielskeho výboru pre energetiku