Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 2. júla 2009.