Písomná otázka E-3670/07 Toine Manders (ALDE) Komisii. Konanie o porušení predpisov týkajúce sa lekárnikov – v súlade so správou o zdravotníckych službách