Návrhy generálnej advokátky - Sharpston - 20. novembra 2008.