Заключение на генералния адвокат Sharpston представено на20 ноември 2008 г.