Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5623 — Bridgepoint/TÜV SÜD/DOGUS/Targets) EØS-relevant tekst