Písomná otázka P-4527/08 Beniamino Donnici (ALDE) Komisii. Propagácia Kalábrie pomocou fondov EÚ