Písomná otázka E-5829/08 Urszula Gacek (PPE-DE) Komisii. Víza pre schengenský priestor a Bielorusko