Intrekking van voorstellen van de Commissie die niet langer actueel zijn