komisjon vs. Belgia TITJUR Euroopa Kohtu otsus (kuues koda), 15. oktoober 1998. # Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik. # Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 92/73/EMÜ. # Kohtuasi C-283/97.