Nariadenie Komisie (Euratom) č. 3227/76 z 19. októbra 1976 o uplatňovaní ustanovení o systéme záruk Euratomu