Predbežné oznámenie o koncentrácii – (Vec COMP/M.5498 – SD/JTIA/MIBRAG) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP