Písomná otázka E-1961/07 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Omeškané platby organizáciám portugalských poľnohospodárov za odborné vzdelanie v poľnohospodárstve