Uznesenie Európskeho parlamentu o klimatických zmenách