Písomná otázka E-3348/07 José Ribeiro e Castro (PPE-DE) Komisii. Alternatívne projekty letiska Ota - financovanie Spoločenstvom - neutralita a objektivita