Európska Komisia týmto predkladá rozpočtovému orgánu predbežný návrh opravného rozpočtu č. 4 k rozpočtu na rok 2008. - Výkaz výdavkov podľa oddielov - Oddiel III – Komisia