Vec T-378/07: Žaloba podaná 2. októbra 2007 – CNH Global/ÚHVT (obrazová ochranná známka znázorňujúca ťažné vozidlo vo farbách červená, čierna a šedá)