Nariadenie Komisie (ES) č. 1294/2005 z 5. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín