EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 205/09/COL ( 2009. gada 8. maijs ) par būtībā drošu banku pagaidu rekapitalizācijas shēmu ar mērķi veicināt finanšu stabilitāti un aizdevumus reālajai ekonomikai (Norvēģija)