2009 m. gegužės 8 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 205/09/COL dėl laikino iš esmės patikimų bankų kapitalo atkūrimo, siekiant paskatinti finansinį stabilumą ir realiosios ekonomikos kreditavimą, schemos (Norvegija)