Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4903 – Hochtief/Vinci/JV) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP