Rozhodnutie Komisie z 13/06/2008 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5138 - CARLYLE / NEOCHIMIKI) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)