Ditterich/Komisia TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Warner - 13. júla 1978. # Kuno Ditterich proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 86/77.