Písomná otázka E-5941/08 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Cementárne v Campanii