Vec C-225/06: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z  11. septembra 2007 – Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Ferrero Deutschland GmbH (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Podobnosť medzi dvoma ochrannými známkami — Pravdepodobnosť zámeny — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej slovný prvok FERRÓ — Námietka majiteľa národnej slovnej ochrannej známky FERRERO — Čiastočné zamietnutie zápisu)