Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 171/2012 от 28 септември 2012 година за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП