Návrh nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu {SeK(2008) 3028} {SEK(2008) 3029}