Javaslat: az Európai parlament és a Tanács rendelete a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról {Sec(2008) 3028} {SEC(2008) 3029}