Priority EÚ pre 63. zasadanie Valného zhromaždenia OSN Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 9. júla 2008 o prioritách Európskej únie pre 63. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (2008/2111(INI))