Vec T-464/04: Uznesenie Súdu prvého stupňa z  30. júna 2009 — Impala/Komisia ( Hospodárska súťaž — Koncentrácia — Spoločný podnik Sony BMG — Dodatočná bezpredmetnosť sporu — Zastavenie konania )