Ændring af bekendtgørelsen om licitation over restitutionen ved eksport af byg til visse tredjelande ( EUT C 148 af 24.6.2006 )