Изменение в обявление за търг за възстановяване при износ на ечемик към някои трети страни ( ОВ C 148, 24.6.2006 г. )