Písomná otázka P-5824/08 Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) Komisii. Falšované prípravky na ochranu rastlín