Vec T-458/09: Žaloba podaná 13. novembra 2009 — Slovak Telekom/Komisia