Písomná otázka E-0926/09 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Správa Rady Európy o ľudských právach prisťahovalcov a žiadateľov o azyl v Grécku