Písomná otázka E-4220/09 Athanasios Plevris (EFD) Komisii. Útoky na kresťanstvo v Turecku