Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 4,07 % dňa 1. júla 2008 — Výmenný kurz eura