Písomná otázka E-2902/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Informácie o využití finančného nástroja LIFE+ v rámci samosprávy mesta Termini Imerese