Písomná otázka E-5636/09 Ivo Belet (PPE) Komisii. Internetová a digitálna televízia v Belgicku