Písomná otázka E-0958/09 Hans-Peter Martin (NI) Komisii. Náklady spojené s externými poradenskými službami