Písomná otázka E-1378/09 Kathy Sinnott (IND/DEM) Komisii. Výroba obnoviteľných energií v Írsku