Písomná otázka E-3345/07 Cristiana Muscardini (UEN) Komisii. Ceny minerálnej vody