Osobitná správa č. 12/2008 Nástroj štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie (ISPA),obdobie 2000 – 2006