Písomná otázka E-2074/08 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Komisii. Program Bob a dopravné nehody