Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých polyetyléntereftalátov s pôvodom v Iráne, Pakistane a Spojených arabských emirátoch